STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS HOOFDDORP

 

Welkom op de website van de Stichting Katholiek Onderwijs Hoofddorp


Onze stichting verzorgt basisonderwijs in Hoofddorp (7 scholen) en Buitenkaag (1 school). Op dit moment telt de Stichting 2.700 leerlingen en 250 personeelsleden. De organisatie van de Stichting bestaat uit een Raad van Toezicht, een College van Bestuur, en de Directies en teams van de scholen. De dagelijkse leiding van de organisatie is in handen van het College van Bestuur, die ondersteund wordt door een directiesecretaresse. De Raad van Toezicht handelt vanuit een toezichthoudende rol.

overleg.jpg (19-06-2007 02:32)

Op schoolniveau is de schoolleiding verantwoordelijk voor de gang van zaken. Iedere school heeft binnen de kaders van de Stichtingsbeleid de ruimte om een eigen onderwijsconcept vorm te geven. Die eigenheid is een belangrijk uitgangspunt binnen de Stichting; wij vormen weliswaar één organisatie, maar zijn geen eenheidsproduct. Wij willen kennis en ervaringen onderling uitwisselen, personeel volop de gelegenheid bieden om zich te ontwikkelen en elders binnen de Stichting werkzaamheden te kunnen verrichten, maar het zijn wel 8 basisscholen met een ‘eigen gezicht’.

Op deze website kunt u kennismaken met de Stichting. Wij nodigen u van harte uit om kennis te nemen van alle informatie die we op deze website beschikbaar stellen. U zult daardoor een goed beeld krijgen van wie wij zijn, waar we voor staan, en wat we te bieden hebben. U kunt ook via deze website contact met ons of met één van de scholen opnemen.

Veel leesplezier en wellicht tot ziens,

Bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Hoofddorp

 
 
Meer Primair,
stichting voor christelijk en
katholiek basisonderwijs

(03-07-2014)

SKOH en Hogeschool Leiden gaan Samen Opleiden
 (16-04-2014)
Ouderflits
 (04-12-2013)
SKOH-scholen stellen zich voor
 (14-07-2012)
Akkoord over aangepast plan voor locatie Toolenburg-Zuid
 (21-04-2012)
Brief OCW inzake aanvraag goedkeuring fusie
(05-02-2014)
Persbericht 1 (06-02-2013)

Persbericht 2 (29-01-2014)Collega's naar Zuid-Afrika
(22-01-2014 )